Vykurovacia sezóna sa začína, je potrebné otvoriť ventily

Priebežné  vyhodnocovanie  priemerných denných teplôt za posledné dni  poukazuje na pokles teplôt. Spoločnosť SLUŽBYT,s.r.o. pri splnení  zákonných podmienok – t.j. ak  vonkajšia priemerná denná teplota vzduchu vo vykurovacom období klesne počas dvoch za sebou nasledujúcich dní pod 13 stupňov C a podľa predpovede vývoja počasia nemožno očakávať zvýšenie vonkajšej priemernej dennej teploty v nasledujúcom dni nad túto hodnotu  – začne  s nábehom dodávky tepla cez ústredné vykurovanie (ÚK) pre zmluvných odberateľov.

Pred  každou vykurovacou sezónou odporúčame všetkým vlastníkom  skontrolovať  funkčnosť regulačných ventilov a termostatických hlavíc na radiátoroch a prípadné poruchy nahlásiť čím skôr svojmu predsedovi spoločenstva, resp.  správcovi, ktorý,  po zistení základných údajov a preverení, či sa nejedná o banálne pochybenia, sa v prípade  ak neodstránia  príčinu poruchy,  obráti  na nás  a túto poruchu  odstránime.

Vlastníkom bytov odporúčame, aby na všetkých vykurovacích telesách (radiátoroch) v byte otvorili všetky (horné, prípadne spodné) ventily naplno.  Tým umožnia správcom zabezpečiť  odvzdušnenie jednotlivých objektov.

 V niektorých prípadoch je možné odvzdušniť radiátor priamo v byte  alebo sa celá stúpačka odvzdušňuje v byte na najvrchnejšom poschodí. Zabezpečením týchto úkonov a priebežným odvzdušňovaním stúpačiek sa docieli, že nábeh ústredného kúrenia bude čo najefektívnejší a bezproblémový.

JUDr. Gabriel Kaliňák
riaditeľ spoločnosti SLUŽBYT,s.r.o.T,s.r.o.