Výroba a Dodávka elektriny

Výroba elektriny

Celková účinnosť kombinovanej výroby za rok 2023 :     83,61 %

Podiel dodávky tepla z celkovej dodávky tepla za rok 2023 :

Podiel dodávky tepla centralizovaným zásobovaním teplom  100 %
Podiel dodávky tepla pre verejnosť       0 %

Cenové rozhodnutia ÚRSO na rok – 2024

KVET                  Rozhodnutie 0080/2024/E-KV si môžete stiahnuť tu.

 

Dodávka elektriny

CENNÍK – dodávka elektriny zraniteľným odberateľom mimo domácnosti podľa §2 písm. k) tretieho bodu zákona č.250/2012 Z.z. na rok – 2024

 • Si môžete stiahnuť tu.

Cenové rozhodnutia ÚRSO na rok – 2024

Dodávka            Rozhodnutie 0033_2024_E si môžete stiahnuť tu.

Obchodné podmienky dodávky elektriny pri poskytovaní univerzálnej služby pre malé podniky.

 •  ROZHODNUTIE číslo: 0033/2014/E-OP – Obchodné podmienky dňom nadobudnutia účinnosti nahrádzajú doteraz platné obchodné podmienky. 
 

ARCHÍV CENNÍKOV

CENNÍK – malé podniky do 30 MWh/rok                           

Na rok – 2023

Na rok – 2022

Na rok – 2021

Na rok – 2020

Na rok – 2019

Na rok – 2018

Na rok – 2017

Na rok – 2016

CENNÍK – Firmy a organizácie

Na rok – 2023

Na rok – 2022

 

ARCHÍV ROZHODNUTÍ

Cenové rozhodnutia ÚRSO

Na rok – 2023

Dodávka            Rozhodnutie 0044_2023_E si môžete stiahnuť tu.

KVET                  Rozhodnutie 0007_2023_E-KV si môžete stiahnuť tu.

Na rok – 2022

Dodávka            Rozhodnutie 0029_2022_E si môžete stiahnuť tu.

KVET                  Rozhodnutie 0064_2022_E-KV si môžete stiahnuť tu.

Na rok – 2021

Dodávka            Rozhodnutie 0076_2021_E si môžete stiahnuť tu.

Distribúcia        Rozhodnutie 0277_2021_E si môžete stiahnuť tu.

KVET                  Rozhodnutie 0023_2021_E-KV si môžete stiahnuť tu.

Na rok – 2020

Dodávka             Rozhodnutie 0009_2020_E si môžete stiahnuť tu.

Distribúcia         Rozhodnutie 0267_2020_E si môžete stiahnuť tu.

KVET                   Rozhodnutie 0060_2020_E-KV si môžete stiahnuť tu.

Na rok – 2019

Dodávka               Rozhodnutie 0013_2019_E si môžete stiahnuť tu.

Distribúcia           Rozhodnutie 0270_2019_E si môžete stiahnuť tu.

KVET                     Rozhodnutie 0001_2019_E-KV si môžete stiahnuť tu.

Na rok – 2018

Dodávka                Rozhodnutie 0206_2018_E si môžete stiahnuť tu.

Distribúcia            Rozhodnutie 0145_2018_E si môžete stiahnuť tu. 

KVET                      Rozhodnutie 0002_2017_E-KV si môžete stiahnuť tu.

Na rok – 2017

Dodávka                 Rozhodnutie 0034_2017_E si môžete stiahnuť tu.

Distribúcia             Rozhodnutie 0335_2017_E si môžete stiahnuť tu.  

KVET                       Rozhodnutie 0002_2017_E-KV si môžete stiahnuť tu.

Na rok – 2016

Rozhodnutie 0061_2016_E si môžete stiahnuť tu.

Rozhodnutie 0137_2016_E si môžete stiahnuť tu.  

Rozhodnutie 0061_2016_E-KV si môžete stiahnuť tu.

ARCHÍV

Pásma nízkej tarify

 • Si môžete stiahnuť tu.

  Prevádzkový poriadok prevádzkovateľa distribučnej sústavy Službyt, s.r.o. Svidník

  •  Si môžete stiahnuť  tu.
  • ROZHODNUTIE číslo 0109/2021/E-PP – Prevádzkový poriadok dňom nadobudnutia účinnosti nahrádza doteraz platný prevádzkový poriadok.

  Technické podmienky miestnej distribučnej sústavy Službyt, s.r.o. Svidník

  •  Si môžete stiahnuť  tu.

  Protokol Funkčné skúšky zdroja

  •  Si môžete stiahnuť  tu.

   Tabuľka TDO na rok 2021

  •  Si môžete stiahnuť  tu.