Výroba a Dodávka elektriny

Výroba elektriny

Celková účinnosť kombinovanej výroby za rok 2021 :     75,42 %

Podiel dodávky tepla z celkovej dodávky tepla za rok 2021 :

Podiel dodávky tepla centralizovaným zásobovaním teplom  100 %
Podiel dodávky tepla pre verejnosť       0 %

 

Dodávka elektriny

CENNÍK – malé podniky do 30 MWh/rok na rok – 2022

  • Si môžete stiahnuť tu.

CENNÍK – Firmy a organizácie na rok – 2022

  • Si môžete stiahnuť tu.

 

Cenové rozhodnutia ÚRSO na rok – 2022

Dodávka            Rozhodnutie 0029_2022_E si môžete stiahnuť tu.

KVET                  Rozhodnutie 0064_2022_E-KV si môžete stiahnuť tu.

 

Pásma nízkej tarify

  • Si môžete stiahnuť tu.

Obchodné podmienky dodávky elektriny pri poskytovaní univerzálnej služby pre malé podniky.

  •  ROZHODNUTIE číslo: 0033/2014/E-OP – Obchodné podmienky dňom nadobudnutia účinnosti nahrádzajú doteraz platné obchodné podmienky.

Prevádzkový poriadok prevádzkovateľa distribučnej sústavy Službyt, s.r.o. Svidník

  •  Si môžete stiahnuť  tu.
  • ROZHODNUTIE číslo 0109/2021/E-PP – Prevádzkový poriadok dňom nadobudnutia účinnosti nahrádza doteraz platný prevádzkový poriadok.

Technické podmienky miestnej distribučnej sústavy Službyt, s.r.o. Svidník

  •  Si môžete stiahnuť  tu.

Protokol Funkčné skúšky zdroja

  •  Si môžete stiahnuť  tu.

 Tabuľka TDO na rok 2021

  •  Si môžete stiahnuť  tu.

 

ARCHÍV CENNÍKOV

CENNÍK – malé podniky do 30 MWh/rok

Na rok – 2021

Na rok – 2020

Na rok – 2019

Na rok – 2018

Na rok – 2017

Na rok – 2016

 

ARCHÍV ROZHODNUTÍ

Cenové rozhodnutia ÚRSO

Na rok – 2021

Dodávka            Rozhodnutie 0076_2021_E si môžete stiahnuť tu.

Distribúcia        Rozhodnutie 0277_2021_E si môžete stiahnuť tu.

KVET                  Rozhodnutie 0023_2021_E-KV si môžete stiahnuť tu.

Na rok – 2020

Rozhodnutie 0009_2020_E si môžete stiahnuť tu.

Rozhodnutie 0267_2020_E si môžete stiahnuť tu.

Rozhodnutie 0060_2020_E-KV si môžete stiahnuť tu.

Na rok – 2019

Rozhodnutie 0013_2019_E si môžete stiahnuť tu.

Rozhodnutie 0270_2019_E si môžete stiahnuť tu.

Rozhodnutie 0001_2019_E-KV si môžete stiahnuť tu.

Na rok – 2018

Rozhodnutie 0206_2018_E si môžete stiahnuť tu.

Rozhodnutie 0145_2018_E si môžete stiahnuť tu. 

Rozhodnutie 0002_2017_E-KV si môžete stiahnuť tu.

Na rok – 2017

Rozhodnutie 0034_2017_E si môžete stiahnuť tu.

Rozhodnutie 0335_2017_E si môžete stiahnuť tu.  

Rozhodnutie 0002_2017_E-KV si môžete stiahnuť tu.

Na rok – 2016

Rozhodnutie 0061_2016_E si môžete stiahnuť tu.

Rozhodnutie 0137_2016_E si môžete stiahnuť tu.  

Rozhodnutie 0061_2016_E-KV si môžete stiahnuť tu.