Dodávka elektriny

CENNÍK – malé podniky do 30 MWh/rok na rok – 2020

  • Si môžete stiahnuť tu.

Cenové rozhodnutia ÚRSO na rok – 2020

Rozhodnutie 0009_2020_E si môžete stiahnuť tu.

Rozhodnutie 0060_2020_E-KV si môžete stiahnuť tu.

CENNÍK – malé podniky do 30 MWh/rok na rok – 2019

  • Si môžete stiahnuť tu.

Cenové rozhodnutia ÚRSO na rok – 2019

Rozhodnutie 0013_2019_E si môžete stiahnuť tu.

ARCHÍV

CENNÍK – malé podniky do 30 MWh/rok na rok – 2018

  • Si môžete stiahnuť tu.

Cenové rozhodnutia ÚRSO na rok – 2018

Rozhodnutie 0002_2017_E-KV si môžete stiahnuť tu.

Rozhodnutie 0206_2018_E si môžete stiahnuť tu.

Rozhodnutie 0145_2018_E si môžete stiahnuť tu.

CENNÍK – malé podniky do 30 MWh/rok na rok – 2017

Si môžete stiahnuť tu.

Pásma nízkej tarify

  • Si môžete stiahnuť tu.

CENNÍK – malé podniky do 30 MWh/rok na rok – 2016

Si môžete stiahnuť tu.

Obchodné podmienky dodávky elektriny pri poskytovaní univerzálnej služby pre malé podniky.

  •  ROZHODNUTIE číslo: 0033/2014/E-OP – Obchodné podmienky dňom nadobudnutia účinnosti nahrádzajú doteraz platné obchodné podmienky.

Prevádzkový poriadok prevádzkovateľa distribučnej sústavy Službyt, s.r.o. Svidník

  •  Si môžete stiahnuť  tu.

Technické podmienky miestnej distribučnej sústavy Službyt, s.r.o. Svidník

  •  Si môžete stiahnuť  tu.