Dodávka elektriny – Štandardy kvality

ŠTANDARDY KVALITY SLUŽIEB SÚVISIACICH S DODÁVKOU ELEKTRINY A POSKYTOVANÝCH SLUŽIEB

Rok 2023 : Dodávka elektriny

ARCHÍV:

Rok 2022 : Dodávka elektriny

Rok 2021 : Distribúcia elektrinyDodávka elektriny

Rok 2020 : Distribúcia elektrinyDodávka elektriny

Rok 2019 : Distribúcia elektriny, Dodávka elektriny

Rok 2018 : Distribúcia elektriny, Dodávka elektriny

Rok 2017 : Distribúcia elektriny, Dodávka elektriny

Rok 2016 : Distribúcia elektriny, Dodávka elektriny

Rok 2015 : Distribúcia elektriny, Dodávka elektriny

Rok 2014 : Distribúcia elektriny, Dodávka elektriny

Rok 2013 : Distribúcia elektriny, Dodávka elektriny

Rok 2012 : Distribúcia elektriny, Dodávka elektriny