Nahlasovanie REGENA ES ,s.r.o.

Nahlasovanie servisných zásahov spoločnosti REGENA ES ,s.r.o. Strážske  ak vlastník menil radiátor a potrebuje preložiť merač, príp. počas odpočtu / montáže  nebol doma, alebo  robil rekonštrukciu kúpeľne, a potrebuje zaplombovať vodomery  :    https://www.regenaes.sk/servis/ .