Kontakty

Úsek Meno Tel. číslo Mail
Riaditeľ - konateľ spoločnosti JUDr. Gabriel Kaliňák 054 / 75 22 501
Zástupca riaditeľa - konateľ spoločnosti Ing. Michal Husár 054 / 75 22 501
Dispečing, hlásenie porúch 054 / 75 22 250
054 / 72 22 714
Sekretariát Mgr. Lucia Juhásová 054 / 75 22 501
Ekonóm Helena Niczová
Ing. Katarína Migová
Byty Ing. Ján Gula
Energetika Ing. Jana Hospodárová
Alena Šafranková
0905 344 183
Majster tepelného hospodárstva Ján Frančák
Technik televízia a internet Ing. Ján Božík 0905 980 329
Bankové spojenie:

Prima banka Slovensko, a.s. Prešov
Číslo účtu: 4340096000/3100
IBAN: SK 0631000000004340096000
BIC: LUBASKBX

Adresa:

Službyt, s.r.o.
Karpatská 56
089 01 Svidník

Mapa:

Karpatská 56

089 01 Svidník

Slovensko