Kontakty

Úsek Meno Tel. číslo Mail
Riaditeľ - konateľ spoločnosti JUDr. Gabriel Kaliňák 054 / 75 22 501 kalinak@sluzbyt.sk
Zástupca riaditeľa - konateľ spoločnosti Ing. Michal Husár 054 / 75 22 501 husarm@sluzbyt.sk
Dispečing, hlásenie porúch 054 / 75 22 250
054 / 72 22 714
Sekretariát Mgr. Lucia Macková 054 / 75 22 501 sekretariat@sluzbyt.sk
Hlavný ekonóm Ing. Mária Gulová gulova@sluzbyt.sk
Ekonóm Ing. Katarína Migová stefanisinova@sluzbyt.sk
Byty Jozef Studený
Ing. Ján Gula
studeny@sluzbyt.sk gula@sluzbyt.sk
Energetika Ing. Jana Hospodárová
Alena Šafranková
0905 344 183 energetika@sluzbyt.sk safrankova@sluzbyt.sk
Majster tepelného hospodárstva Ján Frančák francak@sluzbyt.sk
Technik televízia a internet Ing. Ján Božík 0905 980 329 tkr@sluzbyt.sk
Bankové spojenie:

Prima banka Slovensko, a.s. Prešov
Číslo účtu: 4340096000/3100
IBAN: SK 0631000000004340096000
BIC: LUBASKBX

Adresa:

Službyt, s.r.o.
Karpatská 56
089 01 Svidník

Mapa: