Obchodné dokumenty

Televízia:

  • Všeobecné podmienky na poskytovanie služby retransmisie platné od 10.07.2018 súbor PDF.
  • Cenník / Tarifa pre služby retransmisie platná od 1.02.2022 – súbor PDF.
  • Cenník / Tarifa pre služby retransmisie platná od 1.04.2022 – súbor PDF..
  • Zmluva – súbor PDF.

Internet:

  • Všeobecné podmienky na poskytovanie služieb verejnej elektronickej komunikačnej služby Internet platné od 01.07.2018 súbor PDF.
  • Cenník službyt INTERNET platný od 1.2.2023súbor PDF.
  • Cenník službyt INTERNET platný od 1.5.2022súbor PDF.
  • Zmluva o pripojení a poskytovaní elektronickej komunikačnej služby prístupu do siete internet – súbor PDF.