Faktor primárnej energie

Faktor primárnej energie vypočítaný podľa vyhlášky č. 308/2016 Z.z. Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky pre systémy centralizovaného zásobovania teplom prevádzkovanými spoločnosťou SLUŽBYT, s.r.o.:

Vymedzené územie: Svidník

Zdroj:  fP-CZT  fCO2-CZT
BK K2, Čsl. Armády 824/8  0,67 0,32
BK K3, Komenského 501/25 0,67 0,32
 BK K4, Mládeže 756/8 0,65 0,35
 BK K5, Nábrežná 420/4 0,63 0,31
 BK K7, gen. Svobodu 758/34 0,67 0,33

fP-CZT – Faktor primárnej energie systému CZT
fCO2-CZT – Faktor emisií CO2