Správny nábeh vykurovania v bytoch

Počas celého leta  a najmä v tomto období by vlastníci bytov  mali termostatické hlavice nechať otvorené na maximum  (t.j. stupeň 5).  Dôvodom je správny nábeh vykurovacej  sústavy v bytovom dome.

Teraz , pred vykurovacou sezónou , je potrebné  prípadné poruchy  regulačných ventilov alebo  termostatických hlavíc na radiátoroch    čo najskôr nahlásiť  predsedovi spoločenstva, resp. na SLUŽBYT ,s.r.o. .

Zároveň  je nutné aby vlastník bytu  radiátory v momente začiatku vykurovacej  sezóny odvzdušnil.     V niektorých prípadoch  sa celá stúpačka odvzdušňuje v byte na najvrchnejšom poschodí.

Zabezpečením týchto úkonov a priebežným odvzdušňovaním stúpačiek sa docieli, že nábeh ústredného kúrenia bude čo najefektívnejší a bezproblémový.  Správna príprava  vykurovacej sústavy môže eliminovať neželané poruchy  alebo odstávky kúrenia .

Odporúčaná teplota v obytných miestnostiach je 18 až 22 stupňov, to znamená nastavenie hlavice na stupni 2 až 4.  Zníženie teploty o jeden stupeň znamená úsporu až 6 % nákladov na vykurovanie .

JUDr.Gabriel Kaliňák
riaditeľ spoločnosti