Oprava – Výzvy na predloženie cenovej ponuky a predĺženie termínu na predkladanie cenových ponúk

Zákazka s nízkou hodnotou na obstaranie stavebných prác
PREDMET OBSTARÁVANIA:
„Systém solárnych kolektorov predohrev TÚV pre kotolňu K-7“

Súbory na stiahnutie:

Oprava :  oprava.pdf

Príloha č. 7:  priloha_c_7_k_vyzve_cestne_vyhlasenie.doc

Príloha č.8 :  priloha_c_8_navrh_zod.docx