Nový kanál v Digitálnej ponuke

    V rámci Digitálnej ponuky pridávame nový kanál JOJ +1 HD. (JOJ HD s časovým posunom jednej hodiny.)

Parametre príjmu: JOJ +1 HD: 458 MHz, 256 QAM, 6900 msym.