Oznam o dočasnom prerušení úradných hodín

OZNAM
o dočasnom prerušení úradných hodín

V súvislosti s opatreniami proti šíreniu koronavírusu COVID-19 budú úradné hodiny odo dňa 16.03.2020 zrušené do odvolania, minimálne do 30.03.2020.
• úhrady platieb prijímame výlučne bankovým prevodom, alebo elektronicky

číslo účtu: SK06 3100 0000 0043 4009 6000- SLUŽBYT, s.r.o. (odkúpené byty)
číslo účtu: SK 68 3100 0000 0040 4035 7803- Mesto Svidník v.z. SLUŽBYT ( nájomné byty)

• tlačivá, formuláre (nájdete na našej web stránke) v písomnej podobe môžete vhadzovať do poštovej schránky pri hlavnom vchode budovy SLUŽBYT, s.r.o., elektronicky na email: sluzbyt@sluzbyt.sk
• bližšie informácie Vám poskytneme na tel. čísle 75 22250

Ďakujeme za pochopenie

JUDr. Gabriel Kaliňák
riaditeľ spoločnosti