Odkódované vysielanie JimJam

Z dôvodu povinných prázdnin sme sprístupnili zákazníkom balíčka „Digitálna ponuka“  detský program JimJam. V období do 31.3.2020.

Technické parametre: DVB-C, 410  MHz, 256-QAM, sym. rýchlosť: 6900